Zlokalizuj nasze stacje w górach (możesz je znaleźć na mapie w apce).
Twoje zdjęcia zostaną zrobione automatycznie podczas jazdy (upewnij się, że aplikacja jest uruchomiona).